นโยบายการรับประกันสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Kashiwa ได้แก่ เตาอบ – เตาไฟฟ้า, เตาแม่เหล็กไฟฟ้า, เตาปิ้งย่าง-หม้อชาบู, กระทะไฟฟ้า, หม้อไฟฟ้า, เครื่องดูดควัน,หม้อหุงข้าว, หม้อทอดไร้น้ำมัน, เครื่องปิ้ง-อบขนมปัง, เครื่องปั่น-สกัด ผลไม้, กระติกน้ำร้อน, กาต้มน้ำ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ผลิตภัณฑ์ Kashiwa ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐาน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพ ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย หากท่านประสบปัญหาใดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ขอแนะนำท่านในขั้นแรก ให้ศึกษาคู่มือผู้ใช้หรือหาข้อมูลในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์นี้ (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท) ซึ่งคุณจะพบคู่มือผู้ใช้สำหรับดาวน์โหลด คำถามที่พบบ่อย วิดีโอคำแนะนำ หรือฟอรัมฝ่ายบริการ

ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการขัดข้อง Kashiwa จะดำเนินการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kashiwa โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อท่านแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลารับประกัน โดยการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ (เช่น ในสภาพแวดล้อมที่ได้ระบุไว้) สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์บางประเภทที่บริษัทพันธมิตรของ Kashiwa เป็นผู้รับประกัน โปรดตรวจสอบจากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามที่แสดงไว้ในหลักฐานการซื้อขาย และจะหมดอายุตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในส่วน “ระยะเวลาการรับประกัน” ด้านล่าง หากต้องการรับบริการแต่ทำหลักฐานการซื้อขายสูญหาย หรือ Kashiwa ไม่รู้จักร้านค้าปลีกนั้นๆ (เช่น ผู้ขายอยู่ในช่องทางการประมูลสินค้าออนไลน์) ให้ถือว่าระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นขึ้นสามเดือนถัดจากวันที่ผลิต ตามที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์หรือระบุได้จากหมายเลขผลิตภัณฑ์ หากต้องการรับบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันผลิตหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้อง

ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมแซมให้สำเร็จไม่ได้ในเชิงพาณิชย์ Kashiwa อาจเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมซึ่งมีหน้าที่การทำงานคล้ายคลึงกันให้แทน หลังการซ่อมแซม การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกันจะต่อเนื่องจากวันที่ซื้อเดิม

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่ตามมา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียรายได้) และการชดเชยค่าเสียหายสำหรับการกระทำที่เกิดจากตัวท่านเอง เช่น การบำรุงรักษาตามปกติ การติดตั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือการบันทึกหรือการกู้คืนข้อมูล

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงหรือจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้

• หลักฐานการซื้อขายมีการแก้ไขในรูปแบบใดๆ หรือถูกทำให้อ่านออกได้ยาก

• หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือรหัสวันที่ผลิตบนผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ หรือทำให้อ่านออกได้ยาก

• ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมหรือการปรับเปลี่ยนที่กระทำโดยองค์กรหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

• ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากการใช้งานอย่างหนักนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เช่น การใช้ในเชิงพาณิชย์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

• ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ผิดประเภทหรือเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์นั้น

• ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อเติม หรืออุปกรณ์เสริม นอกเหนือไปจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้

• อุปกรณ์ได้รับความเสียหายซึ่งรวมถึงสาเหตุต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ ฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ การขนส่ง หรือน้ำ (ยกเว้นคู่มือผู้ใช้จะระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์ล้างด้วยน้ำได้)

• การสึกหรอตามปกติ หรือการเปลี่ยนอะไหล่ของชิ้นส่วนตามการใช้งานปกติ (เช่น ถุงหรือไส้กรองสำหรับเครื่องดูดฝุ่น)

• ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากการออกแบบ การผลิต หรือได้รับการรับรองการดั้งเดิมสำหรับใช้ในประเทศที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายเมื่อคุณนำผลิตภัณฑ์เข้าจากต่างประเทศ

• ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากปัญหาการเข้าถึงหรือการติดต่อกับผู้ให้บริการ เช่น ความขัดข้องในการเข้าถึงเครือข่าย (ได้แก่ เคเบิลทีวี จานดาวเทียม หรืออินเตอร์เน็ต), ปัญหาสายส่งสัญญาณของผู้สมัครใช้งานหรือผู้เชื่อมต่อ, เครือข่ายท้องถิ่นล้มเหลว (การเดินสายเคเบิล เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ สายส่งสัญญาณของผู้ใช้) และความผิดพลาดในการส่งสัญญาณของเครือข่าย (คลื่นรบกวน สัญญาณรบกวน คุณภาพเครือข่ายไม่ดีหรือล้มเหลว)

• การใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบนหรือด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ

หากต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ไม่จำเป็น เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดและ/หรือหาข้อมูลในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์นี้ ก่อนติดต่อผู้ขายหรือ Kashiwa หากต้องการรับบริการภายในระยะเวลาการรับประกัน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ในบางประเทศ หากผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันแล้ว คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดได้โดยตรง ดูที่อยู่ของศูนย์บริการได้ในเว็บไซต์นี้ หากมี

เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณติดต่อ Kashiwa หรือพันธมิตร โปรดจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้

• ประเภทผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขรุ่น (บางครั้งยังเรียกว่า ID รุ่น อีกด้วย)

• หลักฐานการซื้อ (เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินตัวจริง) ที่ระบุวันที่ทำการซื้อขาย ชื่อตัวแทนจำหน่าย และหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ และ

• หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือรหัสวันที่ผลิตตามที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์

หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือ รหัสวันที่ผลิต (หากมี) สามารถพบได้ที่ช่องใส่แบตเตอรี่ หรือด้านหลังหรือส่วนล่างของผลิตภัณฑ์

ระยะเวลารับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันในประเทศไทย ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ระบุบนหัวเอกสารนี้ คือ 12 เดือน ยกเว้นกรณี ดังนี้ :

ระยะเวลารับประกัน

รับประกันจาก 12 เดือน เป็น 18 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

ไปที่หน้าลงทะเบียนรับประกันสินค้า