KASHIWA ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 จังหวัด กับ อก.

ในปี 2565 ประชาชนคนไทย ต้องพบกับเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เนื่องจากพายุมรสุม หลายลูกติดต่อกัน KASHIWA จึงร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 จังหวัด (เชียงใหม่,เชียงราย,เพชรบูรณ์,มหาสารคาม,สิงห์บุรี,ชัยภูมิ,หนองบัวลำภู,และ อุบลราชธานี ) โดยร่วม บริจาคผ่านทาง กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยบริจาคสิ่งของให้กับหน่วยงานเฉพาะกิจ กก. หน่วยงานในสังกัด ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ภาคธุรกิจ จำนวน 50 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 2,237,000 บาท โรงงาน 47 ราย เหมืองแร่ 1 ราย และ วิสาหกิจชุมชน 2 ราย