รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

บริษัท เค.พี กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง  จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อยกย่อง ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย  ผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน ทั้งหมด 19 ผลิตภัณฑ์

โดยแบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ เตารังสีอินฟาเรด และ ผลิตภัณฑ์ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

พร้อมแถลงผลการดำเนินโครงการ ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากที่แสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ โดยค่าประสิทธิภาพที่อยู่บนฉลากจะเป็นค่าที่ได้มากจากการทดสอบตามมาตรฐานที่รับรองและกำหนดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเท่านั้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ช่วยเราประหยัดพลังงาน

เตารังสีอินฟาเรด

เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว