วันเด็กแห่งชาติ 2567

ส่งมอบของขวัญร่วมกิจกรรม ”วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

     KASHIWA โดยบริษัท เค.พี กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เข้าร่วมส่งมอบของขวัญ เพื่อร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 โดยเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กตามท้องที่ต่าง ๆ ภายในเขตอำเภอและพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม เพื่อเด็ก ๆ และเยาวชน,ผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์และอบรม

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเยาว์ชน สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ทั้งนี้ทางบริษัท จึงจัดของรางวัลและส่งมอบให้กับตัวแทนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566