ส่งมอบของขวัญร่วมกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ”2566

KASHIWA โดยบริษัท เค.พี กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เข้าร่วมส่งมอบของขวัญ เพื่อร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กตามท้องที่ต่าง ๆ ภายในเขตอำเภอและพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม เพื่อเด็ก ๆ และเยาวชน,ผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์และอบรม เพื่อให้เด็กเห็นบทบาทของตนเองและ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม โดยกิจกรรมวันเด็กจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566